5 Tips about หัวขับวาล์ว You Can Use Today

·สามารถวัดได้สำหรับช่วง กระบอกสูบ เต็ม

Eliminating the pneumatic pressure brings about the piston to move downward because of the pressure of your spring. This movement is generally known as Air-to-Retract.

•ก้านลูกสูบพร้อม เกลียว ภายในหรือภายนอก

· สวิตช์เซนเซอร์ติดตั้งง่ายช่วยให้ใช้งานได้ในสภาวะต่างๆ และกับชิ้นงานที่หลากหลาย

มาตรฐาน / ด้วย ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ แกนหมุน

·การทำงานที่ราบรื่นพร้อมลื่นน้อยกว่า

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

ทองแดง, ฟลูออโรโพลิเมอร์ Pneumatic actuator butterfly valve วัสดุ (บางส่วนชุบ)

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งโฆษณา

· ความยาวรวมสั้นลงพร้อมกับประเภทของบอสที่ถูกตัด

คลิกที่นี่ pressure gauge 4" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งโฆษณา

มีร่องสวิตช์กระบอกสูบทั้งสี่ด้านในกระบอกสูบขนาดเล็กพิเศษ

ชื่อที่ใช้เข้าระบบหรือรห้สผ่านไม่ถูกต้อง ขอราคา / สั่งซื้อ

คลิกที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม control valve ตำแหน่งโฆษณา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15